Video markedsføring

Hvad er video markedsføring?

Video markedsføring er markedsføring ved hjælp af video.

Termet bruges ofte om markedsføring med video på sociale medier og ikke om TV markedføring. Video markedsføring kan ikke stå alene og bør indgå i en større vifte af markedsføring- og branding saktiviteter.

Relateret:

  • Branding
  • Markedsføring
« Back to Glossary Index
Maria Voss
maria@dosomething.media