Marketing

Hvad er marketing?

“The art of marketing is the art of brand building. If you are not a brand you are a commodity. Then price is everything and the low-cost producer is the only winner.”

Philip Kotler – “The Father of Modern Marketing”

Marketing er det engelske ord for markedsføring, og er groft sagt betegnelsen for alle de aktiviteter som relaterer sig til udbredelsen af et produkt, en ide og/eller en ydelse. Under marketing paraplyen finder du også markedsundersøgelser, som kommer før og under produkt- og/eller ideudviklingen, hvorfor marketing indgår i hele processen fra udvikling til afsætning og i sidste ende bortkastelse af produktet eller ydelsen.

Marketing fortæller nogle om et produkt, ydelse eller virksomhed, mens branding er udvikling og opbygning af værdigrundlag, Why, visuel identitet, følelsesmæssige forbindelser osv. God marketing er afhængig af branding, mens ingen ville kende til et brand, hvis det ikke var for marketing.

Relateret:

  • Branding
  • Reklame
« Back to Glossary Index
Maria Voss
maria@dosomething.media